İş Bankası Devletin mi

Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan İş Bankası'nı kim kurdu, İş Bankası devlet bankası mı diye soranlar için yazımızın devamında banka hakkında bilgileri sizlere ulaştırıyoruz.

İş Bankası Devletin mi

 Kurtuluş Savaşı bitmiş, Cumhuriyet ilan edilmişti. O zamanlar Türkiye devletinin, aşması gereken ekonomik ve sosyal sorunları vardı. Bu dönemde tasarrufu teşvik edici,  ekonomik faaliyetleri finanse edebilecek, gerektiğinde sanayileşme hareketinin başlatılmasına kendi kaynaklarıyla katılabilecek bir kuruluşun doğması ve milli bankacılık sisteminin oluşturulması ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacı giderecek olan İş Bankası devlet bankası mı gibi hakkındaki bilgileri siz okurlarımız için araştırdık.


İŞ BANKASI'NIN SAHİBİ KİM?

Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan İş Bankası, Türkiye'nin kalkınması için bir çok önemli projede söz sahibi olmuştur. Kurtuluş savaşı sona erdiğinde, cumhuriyetin ilanı ile ekonomik faaliyetleri kontrol edebilecek bir banka ihtiyacı doğmuştu. Türkiye'de tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek, sanayi gelişmeyi başlatmak, ulusal tasarrufları harekete geçirmek, temel ekonomik atılımları finanse etmek ve kredi ihtiyaçlarını karşılamak, yeni kurulan bir ülke için yaşamsal önemdeetkinliklerdi. İş Bankası, Atatürk'ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresi'nde alınan kararlarla 26 Ağustos 1924 tarihinde kuruldu. I. Dünya Savaşı sonrasında da  pek çok alanda olduğu gibi finans sektöründe de hızlı gelişmeler kaydedilmiş, yeni teknolojiler, kriterler ve metotlar oluşturulmuştu. Türkiye bu yenilik ve gelişmelerden tümüyle yoksun olduğu gibi bu alanda çalışacak yetişmiş elemanımız da bulunmuyordu . İş Bankası dönemin bu zor ekonomik koşulları altında çalışmalarına başladı. Ve İş Bankası ilk Genel Müdürü Celal Bayar liderliğinde iki şube ve 37 personel ile hizmete başladı.


İŞ BANKASI DEVLET BANKASI MI?
İş bankası devlet bankası mı diye soranlara da bu başlığımız altında yer verdik.
 İş Bankası, kurulduğu günden beri, amaçlarını gözden kaçırmadan sürekli güçlenerek büyüyen sayılı kurumlardan biri oldu; bu durum ülkemizde gelmiş geçmiş tüm herkesin en büyük övünç kaynağı olmuştur. Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olarak hizmete başlayan İş Bankası 1997 yılından sonra özelleşme kararı almıştır. O tarihlerden sonra ortaklık yapılarıyla işletilmeye başlamış ve öyle devam etmiştir.Halka açık bir banka olan İş Bankası, Munzam Sandığı aracılığı ile çalışanlarının ve emeklilerin %40,12'sine ortak olduğu, kolektif sermayeye dayanan  bir ortaklık yapısına sahiptir, yani özel bir banka konumundadır. 30 Haziran 2018 tarihi itibarıyla İş Bankası'nın ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:

  • • İş Bankası Munzam Sandık Vakfı: %40,12
  • • Atatürk Hisseleri: %28,09
  • • Halka açık pay: %31,79

Son zamanlarda haberlerde yer alan İş Bankası'nın Atatürk'ün hisselerini CHP'nin yönettiği ve bu hisselerin devlete devir edilmesi gerektiği haberler sonrasında İş Bankası sahibi kim gibi bir çok merak uyandırmış durumda. Atatürk hisseleri CHP tarafından sadece kontrol edilmektedir ve hiçbir kazanç Cumhuriyet Halk Partisi'ne aktarılmamaktadır. Bundan dolayı, devletin üst yetkililerin böyle bir talepte bulunması da çok yanlış bir karardır çünkü Atatürk vasiyetinde hisselerini CHP'nin "kontrol" etmesi gerektiğini açıkça bildirmiştir.
Sosyal Medyada Paylaş